Sansür yasasının 12 maddesi daha TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sansür yasasının 12 maddesi daha TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Dezenformasyonla mücadele iddiasıyla hazırlanan ve Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan sansür yasasının dün 12 maddesi daha kabul edildi. Böylelikle 40 maddelik teklifin toplam 14 maddesi kabul edilmiş oldu. AKP-MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 15 Haziran'da Adalet Komisyonunda görüşülerek kabul edilen "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edildi. Üçüncü maddesinden itibaren görüşülmeye başlanan yasa teklifinin dün 12 maddesi daha kabul edildi. Basın meslek örgütleri ve kamuoyunun büyük çoğunluğunun sansür yasası olarak adlandırıp karşı çıktığı yasanın kabul edilen maddelerinin büyük çoğunluğu, internet haber siteleriyle ilgili düzenlemeleri içeriyor. TBMM Genel Kurulunun dünkü oturumunda kabul edilen maddelerin kapsamı şöyle:
 • İnternet haber sitelerinde; faaliyet gösterdiği işyeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve 'İletişim' başlığı altında bulundurulacak.
 • İnternet haber sitelerinde yer alan bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.
 • Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.

Haber siteleri, tekzip yayımlamakla yükümlü olacak

 • Haber siteleri gelen itirazlarla ilgili tekzip yayımlamakla yükümlü olacak. Buna göre zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde yayımlamak zorunda olacak.
 • Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da içeriğin haber sitesinin kararıyla çıkarılması durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 hafta süreyle yayımlanacak.
 • Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

İçerikler savcılık talebine karşı iki yıl muhafaza edilecek

 • Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu kanun veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak.
 • İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.
 • Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak.
 • Basılmış eserler veya internet haber siteleri yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar ve internet haber siteleri yönünden 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ay içinde açılması zorunlu olacak. Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten, internet haber siteleri için ise habere ilişkin suç ihbarının yapıldığı tarihten başlayacak.

Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri de belirlendi

Teklifle basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri de belirlendi. Buna göre, basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak. Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Kabul edilen maddelerle belirlenen basın kartı türleri ise şu şekilde

 • Göreve bağlı basın kartı: Bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarına ve enformasyon görevlilerine verilen basın kartını,
 • Süreli basın kartı: Görev alanı Türkiye'yi kapsayan yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,
 • Geçici basın kartı: Görev alanı Türkiye'yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye'ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,
 • Serbest basın kartı: Geçici bir süreyle çalışmayan veya yurt dışında serbest gazetecilik yapan medya mensuplarına verilen basın kartını,
 • Sürekli basın kartı: En az 18 yıl mesleki hizmeti bulunan medya mensupları ve enformasyon görevlilerine ömür boyu verilen basın kartını ifade edecek.

Basın Kartı Komisyonu üye sayısı 19'a çıkartıldı

Basın kartı alacak kişilerin 18 yaşını bitirmiş olması, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlanmış veya kamu hizmetinden yasaklanmış olmaması, kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmaması, kanunda detaylıca sayılmış suçlardan dolayı hapis cezası süresine bakılmaksızın, hüküm giymemiş olması, medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmaması gerekiyor.

Kabul edilen maddelerle Basın Kartı Komisyonu üye sayısı 19'a çıkarıldı. Komisyonda, Başkanlığı temsilen 3 üyenin yanı sıra işçi sendikası şeklinde faaliyet gösteren sendikalardan basın kartı sahibi üyesi en fazla olan sendika tarafından belirlenecek 2 üye ile iletişim fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek 3 üye de yer alacak. Üyelerin görev süresi 2 yıl olacak.

Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilecek.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 11 Ekim Salı günü 15.00'te toplanmak üzere kapattı.