İnternet haber sitelerinde resmî ilan dönemi: BİK yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı

İnternet haber sitelerinde resmî ilan dönemi: BİK yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı
Basın İlan Kurumunun (BİK) gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren yönetmelik değişiklikleri öngören yasa Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, artık haber siteleri de resmî ilan alabilecek. BİK Genel Kurulunun 13 Ocak 2023 tarihindeki olağanüstü toplantısında kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, BİK İlan Portalı Yönetmeliğinin 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gazetelerde" ibaresi "gazete ve internet haber sitelerinde" olara değiştirildi. Aynı yönetmeliğin 5'inci maddesinin başlığı da "Gazete ve internet haber sitelerinde yayımı zorunlu resmî ilanlar" şeklinde değiştirildi. BİK'in yeni yönetmeliğine göre, internet haber siteleri, Türkiye genelini kapsayacak şekilde 6 katagoriye ayrılacak. Buna göre, internet haber sitelerinin resmî ilan alabilmeleri için her katagoride belirli sayıda kişi çalıştırma zorunluluğu olacak. Günlük yayımlanacak asgari haber sayıları ile bu haber sitelerinin okunma oranları da ilan almanın şartları arasında yer alacak. Yönetmelikteki değişiklik ile internet haber siteleri, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmî ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor. Yönetmelik hükümleri BİK Genel Müdürü tarafından yürütülecek. Resmî İlan Fiyat Tarifesi'nin de BİK Genel Kurulu tarafından ilerleyen günlerde karara bağlanması bekleniyor. Hazırlık görüşmelerine katılan Gazeteciler Cemiyeti de taslak halinde kabul edilen yönetmeliğe muhalefet şerhi düşmüş ve yargı yoluna başvuracağını açıklamıştı.