BİK, internet haber sitelerine ilişkin yönetmeliği kabul etti: Gazetecilerin itirazı var

BİK, internet haber sitelerine ilişkin yönetmeliği kabul etti: Gazetecilerin itirazı var
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, resmi ilan ve reklam yayımlayacak internet haber sitelerine dair usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği kabul etti. Gazeteciler Cemiyeti, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek yönetmeliği yargıya taşıyacağını duyurdu. BİK, bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda yaptığı toplantıda internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesi için belirlenen kurallara ilişkin yönetmeliği görüştü ve kabul etti. Toplantıya 31 üye katıldı. Gazeteciler Cemiyeti (GC) BİK toplantısında kabul edilen yönetmeliğe şerh düştü. Cemiyet, taslak yönetmelikte değişiklik yapılmadığı için süreci yargıya taşımaya hazırlanıyor. Kabul edilen yönetmeliğin ise kısa sürede Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Gazeteciler Cemiyeti’nin muhalefet şerhinde şu görüşlere yer verildi: "Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik taslağı maalesef Anayasaya, yasalara, basın ve ifade özgürlüğüne, çalışma hürriyetine aykırıdır, apaçık bir hukuk ihlalidir” denildi. Bu tespiti yapmak için Yönetim Kurulu’na muhalif olmanın gerek olmadığı vurgulanan şerhte, “Değil gazeteciler, hukukçular ya da akademisyenler, en temel hukuk ve yasa bilgisine sahip herhangi birinin bile bu yönetmelik taslağına imza atması, bu antidemokratik hükümleri onaylaması düşünülemez."

Kabul edilen yönetmelik taslağında neler var?

BİK toplantısında kabul edilen internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesini düzenleyen yönetmeliğe göre Türkiye genelini kapsayan internet haber siteleri yayım organları için “Genel Kategori”, birinci Kategori için İstanbul, ikinci Kategori için Ankara ve İzmir, üçüncü, dördüncü ve beşinci kategori olarak altı kategori şeklinde düzenlenecek. Türkiye geneli yayım yapan ve ilan almak isteyen internet haber sitelerinin en az 32, birinci kategoride yer alan kurumların en az 15, ikinci kategoride yer alan kurumların en az 12 kişi çalıştırmaları zorunlu hale gelecek. Üçüncü kategori için sekiz, dördüncü kategori için altı, beşinci kategori için ise dört çalışan olması gerekiyor. BİK’in yönetmeliğine göre internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesinin bir diğer kriteri ise günlük yayımlanacak asgari haber sayısı olacak. Türkiye genelini kapsayan genel kategori için günlük en az 240, birinci kategori için 100,ikinci kategori için ise 80 haber şartı getiren yönetmelik, üçüncü kategori için bu sayıyı 50, dördüncü kategori için 40, beşinci kategori için ise en az 30 haber olarak belirledi. İnternet haber sitelerinin okunma oranları da ilan almanın şartları arasında yer aldı. Türkiye geneli kategorisinde yer alan bir internet haber sitesinin günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının 500 bin, günlük asgari sayfa görüntülenmesi sayısının da 1,5 milyon olması gerekecek. Birinci kategori için günlük asgari tekil ziyaretçi sayısı 50 bin, görüntülenme sayısı ise 150 bin olarak belirlenirken, ikinci kategoride bu sayılar tekil ziyaretçide günlük 30 bin, görüntülenmede ise 90 bin olarak uygulanacak. Üçüncü kategoride yer alan yayım organları için günlük 20 bin ziyaretçi ile 60 bin görüntülenme şartı, dördüncü kategoride yer alan kurumlar için günlük 10 bin ziyaretçi ile 30 bin görüntülenme şartı, beşinci kategori için ise günlük üç bin tekil ziyaret ve dokuz bin sayfa görüntülenme şartı koşuluyor.

Gazeteciler Cemiyeti, yönetmeliği yargıya götürecek

BİK’in toplantısında kabul edilen yönetmeliğe Gazeteciler Cemiyeti itiraz etti. Yönetmelik taslağının anayasaya, yasalara, basın ve ifade özgürlüğüne, çalışma hürriyetine aykırı olduğunu belirten GC söz itirazlarını yazılı olarak da iletti, "Değil gazeteciler, hukukçular ya da akademisyenler, en temel hukuk ve yasa bilgisine sahip herhangi birinin bile bu yönetmelik taslağına imza atması, bu antidemokratik hükümleri onaylaması düşünülemez" dedi. Basın İlan Kurumu’nun yönetmeliğin pek çok farklı kesimle ve internet haber sitesi temsilcileriyle görüşülerek hazırlandığını iddia ettiğini, bunun doğru olmadığını belirten GC, "Pek çok görüşme ve toplantıda bir araya getirilen bu temsilcilerin görüşleri alınmış ancak yönetmelik taslağına bu görüşler yansıtılmamıştır. Sözüm ona demokratik ve katılımcı görünerek bir dizi toplantı yapılmış ancak 2018 yılından bu yana bir tür idare kuralı haline getirilen ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hazırlanan taslak Genel Kurul’a getirilmiştir. Yapılması gereken, derhal sektör temsilcileri, internet gazetecileri ve basın meslek örgütlerinin bir araya getirilmesi yeni bir yönetmelik taslağının 'birlikte' hazırlanmasıdır" ifadelerine yer verdi.