AYM, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek

AYM, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun iptali maddesini 8 Kasım’da görüşecek.

AYM, kamuoyunca "Sansür Yasası" olarak adlandırılan düzenlemeyle TCK'ya eklenen ve hapis cezası öngören 217/A "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" maddesinin iptal ve yürütmeyi durdurma talebini 8 Kasım’daki gündemine aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle yürürlüğe konulan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la TCK'ya eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM, başvurunun iptal istemini 8 Kasım Çarşamba günkü Genel Kurul gündeminde ele alacak. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemi de esas inceleme aşamasında görüşülecek.

Söz konusu maddede, “sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır” ifadeleri yer alıyor.